Folosirea simbolurilor duce invariabil la geometria sacră. Încă din vremurile străvechi, strămoşii noştri şi-au transpus înţelepciunea în simboluri cum ar fi spiralele, formele piramidale, copacul vieţii, cercuri – întreg Universul, în care forţele energetice de tip Yin-Yang sunt aranjate de forţele naturii. Totalitatea formelor din Univers este aranjată în conformitate cu un set de reguli matematice invizibile care guvernează structurile şi proporţiile a tot ceea ce există, de la rotaţia planetelor până la curba arcului unei catedrale. Acest corp de cunoştinţe care ne guvernează universul este denumit geometrie sacră.

 Fără a avea pretenţia ca în cadrul acestei scurte expuneri să abordăm şi elementele primordiale ce stau la baza cultului principalelor Organizaţii Discrete sau Secrete, de tipul Masoneriei, Cavalerilor Templieri sau Rozacrucii, vom încerca să abordăm elementele de geometrie cât mai strict. În cazul nostru, prin geometrie înţelegem, strict literal, „măsurarea pământului sau teritoriului“. Geometria sacră foloseşte simbolurile matematice pentru a defini tot ceea ce este pe pământ sau în cosmos. Prin studiul asupra acestei ştiinţe-artă putem învăţa despre cum microcosmosul, sau viaţa la scară redusă, reprezintă o oglindă a macrocosmosului, sau a vieţii la scară largă. Aceeaşi spirală de pe o scoică de mare (element aparţinând microcosmosului) pote fi regăsită în masa unei îndepărtate galaxii (macrocosmosul).

Geometria sacra guverneaza, de asemenea, si evolutia fiintelor umane.

Oamenii din vechime, având o legătură specială cu natura, cunoşteau aceste reguli în mod intuitiv. Pe baza acestor reguli (cutume) oamenii au reuşit să construiască sisteme de simboluri care să explice existenţa lor pe Pământ. Prin intermediul acestui simbolism au fost definiţi centrii energetici din corpul uman, din locuinţă şi din mediul în care trăim. Atunci când dorim să punem bazele unei amenajări interioare, avem nevoie de câteva noţiuni elementare privind simbolismul unor anumite forme cu caracteristici arhetipale care ţin de geomanţie. Dintre aceste forme amintim: sferele/cercurile, triunghiurile, piramidele, cuburile, pătratele, spirala, crucea, octogonul.

Cercul are ca semnificaţie deplinătatea , echilibrul Yin-Yang; se foloseşte în reprezentările entităţilor vii. Printre acestea amintim: ciclurile din natură, ciclurile vieţii şi morţii şi centrii energetici. În sanscrită, cercul este numit mandala. După cum se ştie, mandala a fost utilizată de diferite sisteme culturale, ca instrument de meditaţie. Rolul acestui instrument este de a ajuta la procesul autodescoperirii şi dezvoltării spirituale. Ca formă şi imagine, mandala este reprezentată prin mai multe cercuri concentrice. Ca exemple de mandale le putem aminti pe cele mai cunoscute: cele utilizate în cadrul calendarului mayaş, piatra aztecă a soarelui, gardurile-vii a diferite labirinturi, aşezământul pietrelor de la Stonehenge, şi exemplele ar putea continua…

Sursa articolului: Revista Lumea Fengshui Nr. 11 Pg. 56